PROSJEKTSTATUS

Her vil vi poste nyheter, aktiviteter og siste status i prosjektet.
Vi har nå utviklet et nyhetsbrev på e-post med oppdateringer og siste nytt i prosjektet. Ønsker du å motta nyhetsbrev? Ta kontakt på e-post: ingrid@samforsk.no

Et utvalg PPT-ansatte fra de tre prosjektkommunene har svart på tre spørsmål: hva er bakgrunnen din, hva liker du best med tett på-prosjektet og hva er det mest utfordrende med å jobbe etter modellen? Les svarene her!

I tiden fremover vil vi presentere noen av de som jobber med Tett på i de tre prosjektkommunene. Første gang møter du prosjektlederne.

Den 3. februar møttes PPT-ansatte, helsesykepleiere og andre i laget rundt skolen fra de tre prosjektkommunene for fagsamling. Dagen bestod av både diskusjon og erfaringsdeling på tvers av kommunene, samt faglige innlegg. En del av presentasjonene er tilgjengeliggjort i lenken under.

I mai og juni begynner gjør vi intervjuer med barnehager og skoler i fase 1 av prosjektet! Gjennom intervjuene ønsker vi å få større forståelse for hvordan enhetene jobber i dag, og muligheter og utfordringer som ligger i Tett på-modellen.