DELTAGERKOMMUNER

Det er kommunene Trondheim (utvalgte bydeler), Steinkjer og Aurskog-Høland som er ansvarlige for utprøving av modellen. Deltagerkommunene og bydelene arbeider i dag i større og mindre grad i tråd med Tett på-modellen, og er valgt ut fordi de selv har et ønske om å utvikle det spesialpedagogiske tilbudet og inkluderende praksis for alle.

Spørsmål? Kontakt prosjektleder Joakim Caspersen på:  joakim.caspersen@samforsk.no, telefon 990 19 380