PROSJEKTSTATUS

Her vil vi poste nyheter, aktiviteter og siste status i prosjektet.

7. mai arrangeres en digital workshop. Deltakere fra enhetene som er med i fase 1 i Trondheim, forskerteamet og PPT skal sammen drøfte hemmere og fremmere i dagens arbeid, og diskutere modellen og tiltak for å styrke morgendagens organisering. Vi gleder oss!

Trondheim kommune har nå satt i gang piloten i bydel Midtbyen. Det er enhetene Ilabekken barnehager, Sverresborg barnehage, Vårres barnehage, Åsveien barneskole og ressurssenter og Ugla ungdomsskole som nå skal være med i forsøket Tett på-pilot. I forbindelse med oppstarten er det laget informasjonsvideoer og informasjonsbrev på ulike språk, rettet...

7. april møtte forskerne i Tett på-teamet arbeidslaget i Steinkjer i et digitalt oppstartsmøte. Prosjektleder Joakim holdt innledning om prosjektet og bakgrunn, og PPT og ledere i oppveksttjenesten i Steinkjer delte tanker rundt kommunens fremtidige deltakelse.

Steinkjer er en del av fase 2 i prosjektet, med formell oppstart 2022.

19. mars hadde forskergruppen for prosjektet, PPT og ledelse i oppvekst og utdanning i Aurskog Høland et felles digitalt oppstartsmøte. Prosjektleder Joakim holdt innledning om prosjektet og bakgrunn, og PPT og ledelsen fra oppvekst og utdanning delte tanker rundt kommunens fremtidige deltakelse. Aurskog-Høland er en av deltakerkommunene som...