INFORMASJONSVIDEOER TEKSTET PÅ ULIKE SPRÅK

I lenken under finner du en lengre presentasjon av Tett på-prosjektet (ca. 40 minutter). Lenger ned på siden finner du informasjonsvideoer om prosjektet tekstet på ulike språk. Informasjonsvideoene har foreldre i kommunene som deltar som hovedmålgruppe, og tar utgangspunkt i Trondheim som oppstartskommune. 


Norsk ↓

Engelsk ↓

Arabisk ↓

Kurdisk ↓

Spansk ↓

Litauisk ↓

Polsk ↓

Somali ↓

Urdu ↓