en-Vi gjennomfører intervjuer med enhetene i fase 1

10/06/2021

I mai og juni begynner gjør vi intervjuer med barnehager og skoler i fase 1 av prosjektet! Grunnet smittesituasjon og streik vil intervjuer på enkelte enheter gjøres over sommeren.

Gjennom intervjuene ønsker vi å få større forståelse for hvordan enhetene jobber i dag, og muligheter og utfordringer som ligger i Tett på-modellen.