Geminisenteret OppInk.

Kontaktpersoner ved de ulike institusjonene: 

Institutt for psykisk helse: Patrick Kermit

Institutt for sosiolog og statsvitenskap: Håkon Leiulfsrud

Institutt for lærerutdanning: Marit Uthus

Institutt for pedagogikk og livslang læring: Øyvind Kvello

Institutt for sosialt arbeid: Jan Tøssebro

Dronning Mauds Minne: Ingvild Åmot

SINTEF Helse: Stine Hellum Braathen 

NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering: Joakim Caspersen