Geminisenteret OppInk

Kontaktpersoner ved de ulike institusjonene: 

NTNU, Institutt for psykisk helse: Patrick Kermit

NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap: Håkon Leiulfsrud

NTNU, Institutt for lærerutdanning: Hanne Kristin Aass

NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring: Marit Uthus 

NTNU, Institutt for sosialt arbeid: Terje Halvorsen

Dronning Mauds Minne: Karianne Franck

SINTEF Digital, avdeling Teknologiledelse, forskningsgruppe Regional bærekraft og innovasjon: Arnhild Myhr 

NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering: Joakim Caspersen