Geminisenteret OppInk

Kontaktpersoner ved de ulike institusjonene: 

NTNU, Institutt for psykisk helse: Patrick Kermit

NTNU, Institutt for sosiolog og statsvitenskap: Håkon Leiulfsrud

NTNU, Institutt for lærerutdanning: Marit Uthus

NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring: Hans Petter Ulleberg

NTNU, Institutt for sosialt arbeid: Øyvind Kvello

Dronning Mauds Minne: Ingvild Åmot

SINTEF Helse: Stine Hellum Braathen 

NTNU Samfunnsforskning, avdeling Mangfold og inkludering: Joakim Caspersen