RESSURSER FOR KOMMUNENE


På denne siden har vi samlet informasjon i form av videoer, webinarer og podcaster som kan benyttes av deltakerkommuner opp mot foreldre og andre som er interessert i prosjektet.


Webinar: Kjetil Andreas Hansen om ny opplæringslov 

Høsten 2024 trer ny opplæringslov i kraft. Hva har den å si for deg som jobber i barnehage, skole eller PPT? 16. februar arrangerte vi webinar, hvor seniorrådgiver og fagansvarlig for PPT i KS Konsulent AS, Kjetil Andreas Hansen, tok oss igjennom den nye opplæringsloven. 


Webinar: om taushetsplikt og samtykke

I dette webinaret snakker Joakim Caspersen og Øyvind Kvello om Tett på-prosjektet og temaet taushetsplikt og samtykke. Webinaret ble gjennomført januar 2023.


Webinar: slik forsker vi i Tett på-prosjektet


Podcast: hva er inkludering?

I disse to klippene fra NIFU-podden snakker forsker Jørgen Smedsrud (NIFU) og Joakim Caspersen (NTNU Samfunnsforskning) om inkluderingsbegrepet.


Infovideo - erfaringer fra enheter i fase 1

I denne videoen forteller enhetene som har deltatt i fase 1 om erfaringene med piloten så langt. Videoen ble laget og publisert våren 2022.


Presentasjon - elementene i modellen

I denne videoen presenterer forsker Joakim elementene i modellbeskrivelsen slik den er utviklet etter arbeidet i fase 1.

I videoen under finnes en utdypende presentasjon av bakgrunnen for forskningsprosjektet, om piloten og om forskningen.


Informasjon om forskningen i fase 1 tekstet på ulike språk

Under finnes infovideoer om prosjektet og forskningen, tekstet på ulike språk. Infovideoen ble laget til fase 1 av prosjektet.