HVORDAN FOREGÅR ARBEIDET?

Prosjektutvikling i flere faser

I første fase av prosjektet (2020-2021) vil prosjektet settes i gang ved to skoler og tre barnehager i Midtbyen bydel i Trondheim. Med erfaringer fra fase 1 vil det være mulig å gjøre tilpasninger i modellen før den utvides til flere enheter i Midtbyen bydel og til en annen bydel i Trondheim, i tillegg til kommunene Steinkjer og Aurskog-Høland. I fase 2 (høst 2021-2025) skal piloten utvides til to hele bydeler i Trondheim, samt Aurskog-Høland og Steinkjer kommune. Forskningen på modellen pågår kontinuerlig i perioden. Du kan lese mer om forskningen under fanen "hvordan gjennomføres forskningen". 

Prosjektet har foreløpig finansiering til høsten 2025. I en eventuell fase 3 (2025-2027) vil en kunne evaluere mer langsiktige resultater av piloten.

Modellbeskrivelse utviklet i fase 1:

I vedlegget under kan du lese den fullstendige modellbeskrivelsen som er utviklet gjennom fase 1 i prosjektet.