PPT - TETT PÅ

Forskningsprosjektet Tett på er et samarbeid mellom Geminisentermedlemmene NTNU Samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring og forskningsinstituttet NIFU. Arbeidet foregår i samarbeid med kommunene Trondheim, Aurskog-Høland og Steinkjer. Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Målet med prosjektet er at barn med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging skal få riktig hjelp tidlig ved at Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), skal bistå med nødvendig utredning og veiledning, uten behov for henvisning. PPT skal også hjelpe til med å utvikle skolen og barnehagen som helhet. I samarbeid med foresatte, barnehage og skole skal PPT skal gi barn et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud. På undersidene kan du lese mer om hvordan prosjektet foregår.

Spørreskjemaundersøkelse til elever, foreldre og kontaktlærere på 5. og 8. trinn

I april og mai 2022 gjennomfører vi en stor datainnsamling i Tett på-piloten, med en spørreskjemaundersøkelse til elever på femte og åttende trinn på alle skoler i de tre kommunene som deltar. Datainnsamlingen er svært viktig for prosjektet, og vi ønsker at så mange som mulig deltar. Deltagelse fra elevene krever samtykke fra foreldrene, og skolene samler inn dette. 

For at alle skal være informert om hva vi spør om har vi valgt å legge ut spørsmålene som pdf-er på denne siden.