PPT - TETT PÅ

Forskningsprosjektet Tett på er et samarbeid mellom Geminisentermedlemmene NTNU Samfunnsforskning, Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, Institutt for pedagogikk og livslang læring og forskningsinstituttet NIFU. Arbeidet foregår i samarbeid med kommunene Trondheim, Aurskog-Høland og Steinkjer. Prosjektet er finansiert av Utdanningsdirektoratet.

Målet med prosjektet er at barn med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging skal få riktig hjelp tidlig ved at Pedagogisk-Psykologisk Tjeneste (PPT), skal bistå med nødvendig utredning og veiledning, uten behov for henvisning. PPT skal også hjelpe til med å utvikle skolen og barnehagen som helhet. I samarbeid med foresatte, barnehage og skole skal PPT skal gi barn et inkluderende og tilpasset pedagogisk tilbud. På undersidene kan du lese mer om hvordan prosjektet foregår.