Fagsamling med Tett på-kommunene

03.02.2023

Den 3. februar møttes PPT-ansatte, helsesykepleiere og andre i laget rundt skolen fra de tre prosjektkommunene for fagsamling. Dagen bestod av både diskusjon og erfaringsdeling på tvers av kommunene, samt faglige innlegg. En del av presentasjonene er tilgjengeliggjort i lenken under.