Første delrapport i prosjektet publisert

11.01.2024

Første delrapport i Tett på-prosjektet ble publisert 11. januar og kan leses her.

De foreløpige resultatene forteller at ansatte i skole og barnehage er fornøyde med mer PP-tilstedeværelse. NTNU Samfunnsforskning og NIFUs ferske rapport viser at prosjektet har styrket relasjonene mellom ansatte i barnehage, skole og PPT. Instansene er likevel avhengige av tilstrekkelige strukturer, ressurser og kompetanse for å oppnå målene i prosjektet.

Vi som jobber som forskere i prosjektet vil gjerne takke alle ansatte i barnehagene, skolene og PP-tjenesten i Aurskog-Høland, Steinkjer og Trondheim som har bidratt til forskningen. Tusen takk!