Nye workshops med Trondheim kommune

06.09.2021

6. september og 16. september arrangeres nye workshops for og med aktører i Trondheim kommune. Her utvikles modellen videre!

6. september er det tverrfaglige samarbeidet mellom støttetjenestene i fokus, og aktører som PPT, dagskolen og helsestasjonen deltar.

16. september deltar ansatte i barnehage og skole, i tillegg til aktører fra støttesystemet.