Workshops med barnehager, skoler og støttesystem i Trondheim kommune

06.09.2021

Bilde: på workshopen 16. september var et av de sentrale temaene medvirkningsdilemmaer.

Mener du deg avbildet mot din vilje? Ta kontakt med joakim.caspersen@samforsk.no, så vil bildet vil bli vurdert fjernet.

6. september og 16. september ble det arrangert workshops for og med aktører i Trondheim kommune som er med i fase 1 av prosjektet. Her ble det drøftet sentrale tema for å utvikle modellene videre.

6. september deltok aktører fra støttetjenestene, med fokus på samarbeid på tvers - aktører som PPT, dagskolen og helsestasjonen deltok.

16. september deltok ledere i barnehage og skole i tillegg til aktører fra støttesystemet. Et sentralt tema denne dagen var medvirkning.