Podcast: inkludering


I disse to klippene fra NIFU-podden snakker forsker Jørgen Smedsrud (NIFU) og Joakim Caspersen (NTNU Samfunnsforskning) om inkluderingsbegrepet.