INFORMASJONSVIDEOER 

Tett på-piloten foregår i ulike faser. Fase 1 er en utviklingsfase og foregikk gjennom 2020, mens fase 2 er utprøvingsfase og foregår fra 2022 til 2025. I fase 2 skal arbeidet foregå etter modellen utviklet i fase 1. 

Under ligger det en en kortere infofilm (11 minutter) om modellen i fase 2, og en lengre presentasjon av Tett på-prosjektet som helhet (ca. 40 minutter). 

Lengst ned på siden ligger informasjonsvideoer om prosjektet som helhet tekstet på ulike språk. Informasjonsvideoene har foreldre i kommunene som deltar som hovedmålgruppe, og tar utgangspunkt i Trondheim som oppstartskommune. 


Informasjonsvideo om erfaringene fra det første året i Trondheim kommune↓

Modellpresentasjon Fase 2 ↓

Utdypende informasjonsfilm om Tett på-modellen og forskningen (ca 40 minutter) ↓

Korte infofilmer om prosjektet, tekstet på ulike språk (4:36)

Norsk ↓

Engelsk ↓

Arabisk ↓

Kurdisk ↓

Spansk ↓

Litauisk ↓

Polsk ↓

Somali ↓

Urdu ↓