Prosjektstatus - nyhetsfeed

Her vil vi poste nyheter, aktiviteter og siste status i prosjektet.
Vi har også et nyhetsbrev som jevnlig sendes ut på e-post med oppdateringer og siste nytt i prosjektet. Nyhetsbrevene kan leses her.

I tiden fremover vil vi presentere noen av de som jobber med Tett på i de tre prosjektkommunene. Første gang møter du prosjektlederne.

Den 3. februar møttes PPT-ansatte, helsesykepleiere og andre i laget rundt skolen fra de tre prosjektkommunene for fagsamling. Dagen bestod av både diskusjon og erfaringsdeling på tvers av kommunene, samt faglige innlegg. En del av presentasjonene er tilgjengeliggjort i lenken under.

I mai og juni begynner gjør vi intervjuer med barnehager og skoler i fase 1 av prosjektet! Gjennom intervjuene ønsker vi å få større forståelse for hvordan enhetene jobber i dag, og muligheter og utfordringer som ligger i Tett på-modellen.

7. mai arrangeres en digital workshop. Deltakere fra enhetene som er med i fase 1 i Trondheim, forskerteamet og PPT skal sammen drøfte hemmere og fremmere i dagens arbeid, og diskutere modellen og tiltak for å styrke morgendagens organisering. Vi gleder oss!